§1 INTRODUKTION

Denne persondatapolitik beskriver, hvordan Holistic Life – by Louise Neel Høyer indsamler og anvender dine persondata, når du bruger hjemmesiden, tjenester og ydelser.

Ved at gøre brug af hjemmesiden og tjenester accepterer du denne persondatapolitik og de tilhørende vilkår. Du giver samtidigt samtykke til, at Holistic Life – by Louise Neel Høyer kan indhente dine persondata.

Har du spørgsmål til denne persondatapolitik, er du velkommen til at kontakte Holistic Life – by Louise Neel Høyer. Du kan finde kontaktoplysninger til Holistic Life – by Louise Neel Høyer på denne side.

§2 PERSONDATA, SOM LOUISE NEEL HØYER INDSAMLER OG BEHANDLER

Holistic Life – by Louise Neel Høyer kan indsamle og behandle dine persondata til følgende formål:

  • Levering af tjenester og ydelser som eksempelvis analyser, forløb, online produkter m.m.
  • Gennemføre tilmelding til kurser, foredrag m.m.
  • Nyhedsbreve og lignende såfremt du har tilmeldt dig dette
  • Gennemføre undersøgelser af kundetilfredshed og anden statistik.

De persondata som Holistic Life – by Louise Neel Høyer indsamler og behandler kan blandt andet omfatte:

  • Kontaktoplysninger – eksempelvis navn, adresse, fødselsdagsdato, telefonnummer, e-mail og lignende
  • Oplysninger om din brug af hjemmesiden, tjenester og ydelser – eksempelvis, hvordan du færdes samt bruger hjemmesiden
  • Lokalitetsoplysninger – eksempelvis GPS-oplysninger og IP-adresse
  • Andre oplysninger, der er nødvendige for at levere ønskede tjenester og ydelser til dig.

§3 VIDEREGIVELSE AF PERSONDATA

De personoplysninger som Holistic Life – by Louise Neel Høyer indsamler og behandler til ovenstående formål, vil ikke blive videregivet til tredjeparter uden dit samtykke.

Holistic Life – by Louise Neel Høyer kan herudover være forpligtet til at videregive dine persondata i medfør af lovgivningen.

Holistic Life – by Louise Neel Høyer kan indsamle og videregive statistiske oplysninger om din brug af tjenester og ydelser med hensyn til forbedring og videreudvikling af hjemmesiden, tjenester og tjenester. Disse oplysninger behandles kun i aggregeret og anonymiseret form.

§4 OPBEVARING AF PERSONDATA

Holistic Life – by Louise Neel Høyer opbevarer dine persondata i det tidsrum, det er nødvendigt af hensyn til ovenstående formål op til 60 måneder. I mellemtiden kan dele af dine oplysninger anonymiseres. Efter udløbet af denne periode vil Holistic Life – by Louise Neel Høyer slette alle dine persondata.

§5 BEHANDLINGSSIKKERHED

Holistic Life – by Louise Neel Høyer har implementeret og gennemført nødvendige og passende sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at beskytte dine persondata.

§6 TILBAGEKALDELSE AF SAMTYKKE

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til, at Holistic Life – by Louise Neel Høyer kan behandle dine oplysninger ved at kontakte Holistic Life – by Louise Neel Høyer. Det indbefatter typisk, at Holistic Life – by Louise Neel Høyer vil ophøre med at behandle dine persondata.

Du kan finde kontaktoplysninger til Holistic Life – by Louise Neel Høyer her.

§7 INDSIGTSRET

Du kan til enhver tid anmode om at få oplyst, hvorvidt Holistic Life – by Louise Neel Høyer behandler oplysninger om dig. I givet fald, vil Holistic Life – by Louise Neel Høyer oplyse dig, hvilke persondata Holistic Life – by Louise Neel Høyer behandler samt formålet med behandlingen.

Du har ret til at modtage en kopi af ovenstående oplysninger.

§8 ØVRIGE RETTIGHEDER

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at Holistic Life – by Louise Neel Høyer behandler dine persondata.

Du har ret til at få berettiget, slettet eller blokeret persondata, der er vildledende, ukorrekte eller behandles i strid med gældende lovgivning.

§9 KLAGE

Du kan til enhver tid kontakte Holistic Life – by Louise Neel Høyer, hvis du mener, at Holistic Life – by Louise Neel Høyer behandler dine persondata i strid med gældende lovgivning.

Du har også ret til enhver tid at klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger her.

§10 ÆNDRINGER

Holistic Life – by Louise Neel Høyer forbeholder sig retten til at ændre denne persondatapolitik fra tid til anden.

Holistic Life – by Louise Neel Høyer til enhver tid gældende persondatapolitik kan findes på denne side. Holistic Life – by Louise Neel Høyer kan dog også vælge at informere dig på anden vis, hvis der er tale om væsentlige ændringer i persondatapolitikken.

Privatlivspolitik. Maj 2018