§1. GENERELT

Enhver leverance mellem parterne finder sted på grundlag af nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

§2. BETALING

Alle produkter og ydelser udgår fra:

Høyer Learning ApS

CVR: 40145818

c/o Louise Neel Høyer

Weirsøevej 14, Hareskovby

3500 Værløse

Danmark

Betaling kan foregå med VISA-kort eller via Mobile Pay på 31493259.

§3. LEVERING

’Dit personlige 360 graders tjek’, ’Dit professionelle 360 graders tjek’ og ‘Forstå dit livsformål’:

Når kunden har indgivet en bestilling, fremsender Høyer Learning ApS et printkit med posten til kunden, så denne kan lave håndaftryk. Når Høyer Learning ApS har modtaget håndaftryk fra kunden, sender Høyer Learning ApS en mail med forslag til tidspunkter for den valgte session. Når sessionen er fastsat, er den gældende.

Såfremt kunden ikke fremmøder fysik eller over Skype inden for sessionens første 15 minutter, er Høyer Learning ApS ikke forpligtet til at afholde sessionen. Kunden er selv ansvarlig for rettidigt fremmøde eller for at have en velfungerende Skype eller telefonforbindelse.

Køb af ’Dit personlige 360 graders tjek’, ’Dit professionelle 360 graders tjek’ og ‘Forstå dit livsformål er bindende. Kunden kan ændre tiden for sin session op til 24 timer inden sessionen er planlagt. Efter endt session gives der ikke penge retur.

Lydfiler optaget i forbindelse med en session overføres via WeTransfer inden for 48 timer efter mødet. Herefter er det op til kunden at downloade lydfilen eller lydfilerne inden 7 dage. Høyer Learning ApS opbevarer ikke lydfiler.

Køb af et online-produkt som fx ‘Gavemærker i dine hænder’ ved Høyer Learning ApS inkluderer en personlig adgang, og materialet må ikke distribueres på nogen måde.

Alle online-produkter er omfattet af loven om ophavsret. De er skrevet, layoutet, produceret og distribueret af Høyer Learning ApS. Kunden kan bruge et online-produkt til personligt brug – det vil sige, at kunden må høre dem privat, udskrive arbejdsark, oversigtskort, e-bøger m.v. Men kunden må ikke – hverken gratis eller mod betaling – dele, kopiere, udlåne, publicere, sælge eller på nogen anden måde videregive Høyer Learning ApS online-produkter.

Høyer Learning ApS kan med en måneds varsel lukke adgangen til onlineprodukter. Dermed har kunden mulighed for at hente materialet ned til sin pc inden, at adgangen lukkes.

Levering af onlineprodukter sker som oftest i løbet af få minutter, men i helt særlige tilfælde kan der gå op til 5 hverdage.

Køb af ‘Mentorforløb’ er bindende.

Når Høyer Learning ApS har modtaget bestillingen fra kunden, sender Høyer Learning ApS en mail med forslag til tidspunkter for første session / møde. Når sessionen / mødet er fastsat, er den gældende.

Såfremt kunden ikke møder frem fysisk eller over Skype inden for sessionens første 15 minutter, er Høyer Learning ApS ikke forpligtet til at afholde sessionen. Kunden er selv ansvarlig for rettidigt fremmøde eller for at have en velfungerende Skype eller telefonforbindelse.

Efter endt forløb gives der ikke penge retur.

§4. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Høyer Learning ApS overdrager ikke informationer såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mail til nogen anden part uden kundens samtykke.

Høyer Learning ApS forbeholder sig ret til at anvende kundens cases i anonymiseret form til brug på website, undervisningsmateriale m.v.

Se mere om håndtering af persondata her

§5. ANSVARSBEGRÆNSNING

Al henvendelse omkring Høyer Learning ApS rettes til:

Høyer Learning ApS

c/o Louise Neel Høyer

Weirsøevej 14, Hareskovby

3500 Værløse

Mobil: 3149 3259

Mail: hello@holisticlife.dk

§6. FORTRYDELSESRET

Bemærk: I henhold til “Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a” er køb af ’Dit personlige 360 graders tjek’, ’Dit professionelle 360 graders tjek’, ‘Forstå dit livsformål’ samt ‘Mentorforløb’ ikke omfattet fortrydelsesretten. Der er ingen returret på Høyer Learning ApS online produkter, men kunden har to års reklamationsret ifølge købeloven.

§7 AFTALEÆNDRINGER

Høyer Learning ApS har ret til, på et hvilken som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser med 30 dages varsel.

§8. LOVVALG OG VÆRNETING

Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved Retten i København.