I håndanalysen er dine hænder et landkort over, hvem du er inderst inde. Derfor giver en analyse af dine hænder et overblik over og en forståelse for, hvorfor du gør, som du gør, og hvorfor du føler, som du gør.

Men hvad finder du hvor?

LANDKORTET VISER VEJEN

Ifølge håndanalysen rummer dine hænder alt, hvad du er. Din håndform og dine fingre, linjer og forskellige mærker står hver især for forskellige elementer, som tilsammen tegner din personlighed og psykologi.

Du kan altså finde viden om:

  • Dit emotionelle system – altså, hvordan du foretrækker at give og modtage kærlighed
  • Dit mentale system – det vil sige, hvordan du processer viden og hvordan du træffer beslutninger
  • Dit forhold til din krop, vitalitet og seksualitet
  • Din relation til din familie
  • Dine styrker, talenter og potentialer

…Og meget mere

Du kan læse mere om håndens tre store linjer her

LANDKORTET OVER DINE HÆNDER

I håndanalysen har vi inddelt hænderne i forskellige områder, der hver især repræsenterer et særligt domæne. Tilsammen danner disse områder et landkort – se billedet herunder.

Landkortet over, hvad der sidder hvor, er tegnet med inspiration fra
Kay Packard’s bog ‘Your life is in your hands’.

Selvom det er et forenklet billede, så giver det forhåbentlig dig en ret god idé om, hvad du finder hvor.

HVAD BRUGES DETTE LANDKORT TIL?

I håndanalysen bruger vi dette landkort til at identificere, hvem lige præcis du er. Du, jeg og alle andre har samtlige af de forskellige områder i vores hænder, men vi er alligevel ikke ens.

Det, der adskiller os fra hinanden, er blandt andet:

  • Hvor meget eller lidt de forskellige områder fylder i hånden
  • Hvordan de linjer, der går i gennem området, ser ud
  • Om der er mærker i det enkelte område.

Har du fx en lang, lige og fyldig pegefinger – også kaldet ’Jupiterfingeren’ – som fylder mere end de andre fingre, så har du en evne til at influere andre i forhold til en vision, du har.

Har du også et fyldigt Måneområde, så lægger du stor vægt på intuition og dybere mening.

Og hvis din hjertelinje går igennem hele hånden og drejer op mod pegefingeren eller Jupiterfingeren, så har du et stort hjerte og et behov for at være omsorgsfuld.

LANDKORTET TEGNER HELE BILLEDET

Hvert enkelt område fortæller altså noget, der er på spil inde i dig. Hver især siger de lidt, men det er først, når de forskellige kendetegn ved hvert område bliver kombineret, at det, som er særligt ved dig, træder tydeligt frem.

Lad os bruge de tre eksempler fra før. Kombineret får vi en intuitiv, visionær og omsorgsfuld person med gennemslagskraft og en naturlig trang til at tage lederskab.

Lad os nu prøve at koble tommelfingeren på.

DIN TOMMELFINGER VISER, HVORDAN DU HANDLER

Tommelfingeren står den for din evne til at skabe resultater og din lyst til at opnå de mål, du har sat dig for. Det er altså din ’handlefinger’, der sørger for, at alt det, der er inde i dig, også kan manifestere sig i den fysiske verden.

Har du en lang og fyldig tommelfinger, der sidder lavt på din håndflade, og som naturligt stritter direkte ud til siden, når du åbner din hånd op, så trives du med at have et stort ansvarsområde, og du kan lide at lande resultater i stor skala.

Er din tommelfinger derimod smal, og holder du den naturligt lidt tættere ind til din håndflade, så trives du med et mindre ansvarsområde, og du ikke samme behov for at lande resultater hele tiden.

Som du måske allerede har gennemskuet, så vil det at være intuitiv, visionær og omsorgsfuld med gennemslagskraft og en naturlig trang til at tage lederskab, ikke se ens ud for en person med en lang og fyldig tommelfinger, som er lavt sat og stritter lige ud fra siden af håndfladen, og en person med en smal tommelfinger, som går mere diagonalt op.

Den måde, de to personer manifesterer det, de gerne vil, vil ganske enkelt være meget forskelligt.

VIL DU GERNE KENDE DIT LANDKORT?

Det er selvfølgelig muligt at folde de tre områder og tommelfingeren, som jeg netop har nævnt, endnu mere ud.

Det er typisk det, jeg gør i din session, hvor jeg gennemgår analysen med dig.  Helt konkret taler vi om, hvordan du selv oplever disse karakteristika, om du faktisk er opmærksom på dem og bruger dem, eller om du har pakket dem lidt væk af en eller anden grund. Og hvorfor det er tilfældet.

Ligesom vi kommer omkring dine styrker, talenter, udfordringer og potentialer. Dine hænder – dit landkort – tegner nemlig hele dig.

Er du interesseret i at få dybere indsigt i, hvem du er – og alt det guld, du rummer? Så er ‘Dit personlige 360 graders tjek’ noget for dig.

RSS
Facebook
Facebook
Instagram
YouTube
LinkedIn
Follow by Email