Ved du, hvad du er rigtig god til?

Hvad der er dine talenter?

Dér, hvor det nærmest bare kører som smurt i olie, og hvor du ikke rigtig tænker over, hvad du gør?

Hvor det føles let og ubesværet?

Håndanalyse - Vil du kende dine talenter?

Hvis ikke du er helt sikker, så prøv at tænke tilbage på den sidste uges tid. Var der en særlig situation på derhjemme eller på arbejdet, hvor du havde den oplevelse? At det var nemt for dig? At du hurtigt kunne klare noget eller at du uden at tænke ret meget over det fik løst et problem?

DET KAN VÆRE SVÆRT SELV AT FÅ ØJE PÅ SINE TALENTER

Indrømmet, det kan være svært at få øje på sine talenter selv. Fordi det er noget, vi bare gør – og fordi det virker nemt og ubesværet – så er vi ikke opmærksomme på, at det, som er nemt for os, kan være svært for andre.

Hvis du har svært ved at få øje på dit talent, så kan du fx bede dine kolleger og venner om at give dig feedback. Hvad oplever de, at du er god til? Du kan også spørger dine venner og bekendte på Facebook.

Da jeg på et tidspunkt gjorde det, fik jeg ret hurtigt et godt billede af, hvad andre oplevede. Og mange ord gik igen. Det var særligt ord som inspirerende, livsklog, modig, kærlig, lattermild, energisk og kreativ.

Du kan også få indblik i dine talenter via en håndanalyse.

DINE TALENTER KAN SES I DINE HÆNDER

Som håndanalytiker kigger jeg blandt andet efter dine talenter i dine fingre. Det er særligt længden af den enkelte fingerzone, der er interessant, når jeg skal spotte dit talent.

På billedet herunder kan du se en hånd, hvor den længste fingerzone er den yderste zone på ringfingeren – også kaldet ‘Apollofingeren’. Apollofingeren står i håndanalysen for kreativitet, selvudfoldelse og det at være i spotlyset – og den yderste zone hedder ’Det kritiske øje’.

’Det kritiske øje’ giver ejeren af denne hånd et talent for at sætte nye rammer for et kreativt materiale eller selvudfoldelsen. Det vil sige en evne til at overskue en stor mængde information og kreativt materiale og se, hvordan det kan skæres til.

Talentet betyder også, at personen ubesværet kan styrke det kreative materiale ved at trække på viden fra andre felter og retninger. Og personen får også nemt ideer til, hvordan selvudfoldelsen kan fornys, styrkes og øges.

Det er forresten også et af mine talenter. Det er fx nemt for mig at skære ind til benet af en tekst. Det føles også helt naturligt for mig at bruge viden og metoder fra såvel  hjerneforskningen, adfærdsforskningen og psykologien som kommunikation, forandringsledelse og ledelse samt spirituelle tilgange og værktøjer, når jeg rådgiver andre. Og det er uanset om det er i mit arbejde som forandringskonsulent og netværksleder eller som håndanalytiker.

Som du kan se på billedet, så er det ikke ‘Det kritiske øje’, der er den bredeste fingerzone. Det er derimod den yderste zone på langefingeren – eller ‘Saturnfingeren’. Det betyder, at personen bruger sig mest inden for dette område – kaldet ‘Forskerzonen’ – og altså ikke der, hvor personen er mest talentfuld. Og det er tankevækkende.

HVAD FÅR DU UD AF AT KENDE DINE TALENTER?

Fordelen ved, at du kender dine talenter, er for det første at få opmærksomhed på dem. At du får anerkendt dig selv for netop dine evner. Netop fordi det er nemt for dig, så er du måske ikke bevidst om, hvor dygtig du er.

For det andet kan du bruge indsigten til at kigge på, hvordan du bruger dig selv i hverdagen. Bruger du egentlig dine talenter? Og bruger du dem nok? Eller er det nogle andre sider af dig, der kommer mest i spil? Og er det ok?

BRUGER DU DINE TALENTER I DIT JOB?

For det tredje kan du bruge denne viden i forhold til dit arbejdsliv og din karriere.

Det er en anledning til at få reflekteret over, om du lige nu får sat dine talenter i spil i det job, du har – eller om du primært bruger andre sider af dig selv.

Om det er ok, at det er sådan, fordi du gerne vil lære noget andet, end det der falder dig naturligt let. Eller om du ønsker at skrue mere op for dine talenter og dermed skabe et større flow i din arbejdsdag.

Det er også en god anledning til at være nysgerrig på, om du kan skrue op for brugen af dine talenter i dit nuværende job. Eller om det er tid til at skifte til et andet job, der hvor du er, eller måske helt skifte arbejdsplads.

Er du interesseret i at vide mere om dine talenter, så er Dit professionelle 360 graders tjek noget for dig.

RSS
Facebook
Facebook
Instagram
YouTube
LinkedIn
Follow by Email