Er du nysgerrig efter at få dybere indsigt i, hvem du er?

Jeg tilbyder forskellige former for analyser og forløb, som kan give dig et dybere kendskab til, hvem du er, og hvad der motiverer dig og får dig til at trives mest muligt.

Omdrejningspunktet for mine analyser og forløb er håndanalysen.

Jeg har mange års erfaring med at rådgive andre mennesker, og det er vigtigt for mig, at du oplever, at der er en god, tryg og rar atmosfære, hvor der er plads til at tale om det, der fylder. Alle samtaler med mig er derfor fortrolige – uanset om vi mødes fysisk hos mig, eller om vi taler sammen over Skype eller telefon.

Du kan booke en analyse eller et forløb her.

HÅNDANALYSEN ER DIN GENVEJ TIL AT LÆRE DIG SELV BEDRE AT KENDE

Håndanalysens force er, at den går direkte på din inderside. Du skal altså ikke bruge en masse tid eller penge) på at give mig indblik i din situation. Hænderne viser det allerede.

Håndanalysen afdækker din personlighed, dit temperament, din følelsesmæssige stil, måden du tænker på, dit forhold til din krop, dine talenter, muligheder og udfordringer.

Den kan også pege på, om du har eventuelle indiskutable behov eller særlige talenter, som du har oparbejdet over længere tid, og som du nu skal til at bruge.

Herudover giver håndanalysen et øjebliksbillede af, hvor du er her og nu – om du trives på dit arbejde og derhjemme.

Den viser også, om du er i god balance, der hvor du er nu – eller om du er gået i tænkeboks omkring en situation i dit liv og dermed er tumler med, hvad dine næste skridt skal være.

Og tager vi dine fingerprints med, så får du også indblik i dit livsformål, livsskole og livslektion.

Håndanalysen kan altså både fungere som en personlighedstest og være dit indre landkort. Den viser, hvad der motiver dig og får dig til at trives, hvilket perspektiv du ser verden igennem, hvad der udfordrer dig samt være et spejl på dit nu. Du kan læse mere om håndanalysen her.

Håndanalysen er din genvej til indsigt. Du kan bestille en analyse eller et forløb her.

ANDRE GENVEJE TIL MERE INDSIGT

Ud over selve håndanalysen bruger jeg også en række andre værktøjer og metoder, når jeg har sessioner og forløb.

Det er primært værktøjer og metoder, som jeg har arbejdet med i forbindelse med rådgivning af ledere, udvikling af teams og min egen faglige og personlige udvikling. Det er eksempelvis dialogtavlen, transaktionsanalysen, kortlægning af kompetencer, kortlægning af begrænsende overbevisninger, transformation af frygtstrategier, spørgsmål, refleksionsøvelser m.m.

Herudover arbejder jeg også med de mange redskaber, jeg har fået gennem min uddannelse som adfærdsdesigner. Jeg trækker også på de indsigter og øvelser, jeg får adgang til via Jack Canfields Train The Trainer-uddannelse.

I mine sessioner og forløb bruger jeg en kombination af rådgivning, refleksion og coaching.

Bestil en analyse eller et forløb her.